ALL KILL 1 litr

29,00 

AllKill – skuteczna dezynfekcja bez kropli alkoholu, bezpieczna dla ciebie i skóry twoich rąk

AllKill to wyprodukowany w Polsce produkt biobójczy, który powstał bez użycia alkoholu. Substancją czynną jest alkil (C12-18) chlorku dimetylobenzyloamonu. Trudno wymówić, prawda? Ale dzięki szczegółowym badaniom potwierdzającym skuteczność AllKill nietrudno uwierzyć w jego działanie.

Category:

Ich wyniki  znajdziesz tutaj

Badania te udowodniły, że AllKill jest skuteczny tam, gdzie naszym przeciwnikiem są:

  • bakterie,
  • grzyby drożdżopodobne,
  • wirusy otoczkowe, w tym wirusy zapalenia wątroby (HBV, HCV, HIV), wirusy grypy (FLUAV/FLUBV/FLUCV) oraz koronawirusy (MERS-CoV, SARS-CoV-2).

ALLKIL – 5 x B DLA ZDROWIA DZIĘKI CZYSTYM DŁONIOM

BIOBÓJCZY

Produkt jest zarejestrowany jako biobójczy. Oznacza to, że skutecznie zwalcza wirusy, bakterie oraz grzyby. Jego skuteczność potwierdzają  badania i certyfikaty. 

BEZPIECZNY TAKŻE DLA ALERGIKÓW 

AllKill jest bezpieczny dla wszystkich bez względu na wiek. Nie zwiera żadnych niepotrzebnych dodatków. Dzięki temu mogą go używać nawet alergicy. 

BEZZAPACHOWY

W procesie produkcji nie zastosowano żadnych aromatów. Bezzapachowa formuła sprawia, że preparat jest idealnym, uniwersalnym rozwiązaniem także dla osób wrażliwych na zapach.

BADANIA NAUKOWE 

Badania naukowe nad AllKill Produkt były prowadzone 15 lat. Eksperci potwierdzają, że spełnia on wszelkie normy europejskie. AllKill został także przebadany dermatologicznie.

BEZALKOHOLOWY 

Dzięki AllKill zapomnisz o nieprzyjemnym uczuciu skóry przesuszonej alkoholem. Produkt działa poprzez zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody, dzięki czemu wnika głęboko w pory i oczyszcza je.

ALL KILL 1 l

29,00 

AllKill is a biocidal product produced in Poland, created without the alcohol. The active substance is dimethyl benzyl ammonium chloride (C12-18) alkyl. It’s hard to pronounce, isn’t it? But thanks to the detailed studies of 15 years confirming the effectiveness of All Kill, it’s not hard to believe in its effect at all.

Category:

These studies have proven that AllKill is effective when our opponents are:

  • bacteria,
  • yeast-like fungi
  • enveloped viruses, including hepatitis viruses (HBV, HCV, HIV), influenza viruses (FLUAV / FLUBV / FLUCV) and coronaviruses (MERS-CoV, SARS-CoV-2).

ALLKIL – SERVING HEALTH THANKS TO CLEAN HANDS

BIOCIDAL

The product is registered as biocidal. This means that it is effective against viruses, bacteria and fungi. Its effectiveness is confirmed by longterm studies and certificates.

SAFE FOR ALLERGIES 

AllKill is safe for everyone regardless of age. It does not contain any unnecessary additives so even allergy sufferers can use it.

ODORLESS

No fragrances are used in the production process. The odourless formula makes the liquid an ideal, universal solution also for people who are sensitive to intensive scents.

RESEARCH 

Research on AllKill products has been conducted for 15 years. Experts confirm that it meets all the European standards. AllKill has also been dermatologically tested.

ALCOHOL FREE

Forget about the unpleasant feeling of dry skin after using alcohol based solutions. AllKill works by reducing the surface tension of the water – it simply means that it penetrates deep into the pores and cleans them.

ALL KILL 1 litr

29,00 

AllKill – proSave est un produit biocide fabriqué en Pologne sans alcool. La substance active est le chlorure de diméthyl benzyl ammonium (C12-18) alkyle. C’est difficile à prononcer, n’est-ce pas ? Mais grâce à 15 ans d’études détaillées confirmant l’efficacité de All Kill, il n’est pas du tout difficile de croire à son effet.

Ces études ont prouvé que AllKill – proSave est efficace lorsque nos adversaires sont :

  • Des bactéries,
  • Des champignons de type levures,
  • Des virus enveloppés, dont les virus de l’hépatite (VHB, VHC, VIH), les virus de la grippe (FLUAV/FLUBV/FLUCV) et les coronavirus (MERS-CoV, SARS-CoV-2).
Category:

All Kill – proSave

Désinfection efficace sans une goutte d’alcool – sans danger pour vous ni pour la peau de vos mains.