POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Korzystając z naszych usług, w tym odwiedzając nasze strony internetowe lub kontaktując się z nami możesz przekazywać nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Dokument, który czytasz zawiera informacje o zasadach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.

Twoje dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Zapoznaj się z poniższą polityką prywatności aby poznać zasady na jakich możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

 

  1. DANE ADMINISTRATORA.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Passibet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pandy 7 (02-202 Warszawa) posiadającą REGON: 388370006, NIP: 7011023474, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000887512 , kapitał zakładowy 20.000 PLN, (dalej: „Passibet” lub „My”).

Możesz skontaktować się z nami w jeden z następujących sposobów:

prześlij email na adres: kontakt@quicksept.com

zadzwoń pod numer +48 608 666 415, lub wyślij zgłoszenie przez formularz kontaktowy na stronie https://www.quicksept.com

wyślij list na adres: Passibet Sp. z o.o., ul. Pandy 7, 02-202 Warszawa (najlepiej z dopiskiem „Dane Osobowe”).

  1. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej możesz dowiedzieć się w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Passibet może przetwarzać Twoje dane osobowe, w zależności od okoliczności.

  1. DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

Dane osobowe osób korzystających ze strony internetowej www.quicksept.com to jest adres IP, identyfikator użytkownika, informacje o urządzeniach i przeglądarce, z których następuje dostęp, informacje gromadzone za pomocą plików cookies (w szczególności dane oraz informacje o zdarzeniach takich jak np. odwiedzenia stron produktowych, kliknięcia w produkt, kupno produktu, dodanie do koszyka, dodanie do schowka) i zamówieniach zapisane w logach systemowych przetwarzane są:

w celu świadczenia przez Passibet  usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.quicksept.com: w tym, udostępniania treści na stronie internetowej, rejestracji i prowadzenia konta użytkownika, składania zamówień, udostępniania formularzy kontaktowych, oraz obsługi reklamacji dotyczących tych usług – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Passibet w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Passibet polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Passibet przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;

w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, a także zapewnieniu poprawnego działania systemów wykorzystywanych do świadczenia tych usług – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

w celu prowadzenia przez nas pomiarów, badań i analiz, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i udoskonalania naszej działalności – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności;

w celach marketingowych Passibet, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. potrzeb jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości podejmowania działań w zakresie marketingu produktów oferowanych przez Passibet (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Passibet przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Passibet  jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane zbierane są automatycznie w chwili wejścia na stronę internetową www.quicksept.com i mają na celu dostosowanie parametrów technicznych oraz zawartości do możliwości oraz wymagań Twojego urządzenia lub Twoich preferencji. Pliki cookies zbierane są zgodnie z preferencjami ustawień przeglądarki osób korzystających ze strony internetowej www.quicksept.com. Jeżeli nie życzysz sobie instalowania określonych kategorii plików cookies na Twoim urządzeniu powinieneś zmodyfikować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli ustawienia przeglądarki osoby korzystającej ze strony internetowej www.quicksept.com nie pozwalają na instalację kategorii plików cookies koniecznych do prawidłowego wyświetlania strony internetowej, może ona nie działać poprawnie lub nie oferować pełnej funkcjonalności.

 

  1. DANE OSÓB PRZETWARZANE W ZWIAZKU Z ZAMÓWIENIEM W SKLEPIE INTERNETOWYM (BEZ REJESTRACJI LUB KORZYSTANIA Z KONTA UŻYTKOWNIKA)

Dane osobowe przetwarzane w związku z zamówieniem złożonym przez Ciebie w sklepie internetowym www.quicksept.com, tj. numer zamówienia, numer faktury, imię, nazwisko, adres do faktury, adres do doręczenia (jeżeli wybierzesz doręczenie zamówienia pod wskazany adres), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy), informacje dotyczące wybranej przez Ciebie metody płatności, informacje o cenie zamówionych produktów i kosztach dostawy, historia komunikacji mailowej pomiędzy Tobą a Passibet, wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzane są:

w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.quicksept.com – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia, a następnie realizacji umowy, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji bądź oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Passibet jako na sprzedającym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z przepisami kodeksu cywilnego o rękojmi lub z regulacjami dotyczącymi praw konsumenta;

w celu przeprocesowania dokonanego przez Ciebie zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym, w zakresie w jakim nie jest to zwrot dokonywany w wyniku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować w związku z zamówieniem w sklepie internetowym – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość udzielania odpowiedzi na kierowane do nas zgłoszenia;

w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, w tym przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (w zakresie dotyczącym wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych) – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na  Passibet jako na sprzedającym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO;

w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Passibet w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Passibet polega na zapewnieniu możliwości ochrony praw i interesów Passibet przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;

w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Passibet przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Passibet jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

Dane wymagane w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.quicksept.com oznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia złożenie zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia.

  1. DANE OSÓB, KTÓRE REJESTRUJĄ SIĘ (ZAKŁADAJĄ KONTO) W SKLEPIE INTERNETOWYM 

Dane osobowe, które nam podajesz zakładając konto w sklepie internetowym www.quicksept.com oraz korzystając z tego konta, tj. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, adres, numer telefonu, informacje o zamówieniach złożonych za pośrednictwem konta, wybrane informacje gromadzone za pomocą plików cookies przetwarzane są:

w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Passibet drogą elektroniczną zarejestrowanym użytkownikom stronie internetowej www.quicksept.com oraz reklamacji dotyczących tych usług – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO;

w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji bądź oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Passibet jako świadczącym usługę drogą elektroniczną podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z regulacjami dotyczącymi praw konsumenta;

w celach związanych ze składanymi przez Ciebie za pośrednictwem Twojego konta zamówieniami na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.quicksept.com, 

Dane wymagane w celu założenia i utrzymania konta w sklepie internetowym www.quicksept.com oznaczone są jako obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia założenie konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, zaś ich niepodanie nie wpływa na możliwość założenia i utrzymania konta. Usunięcie danych wymaganych do utrzymania konta w sklepie internetowym www.quicksept.com powoduje automatyczne usunięcie konta.

  1. DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z PASSIBET

Kontaktując się z nami możesz przekazywać nam Twoje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny oraz inne dane podane przez Ciebie podczas kontaktu, a w przypadku kontaktu telefonicznego także nagranie Twojego głosu.

Dane pozyskane w trakcie kontaktu z Tobą przetwarzane są:

w celu prowadzenia korespondencji z nadawcami wiadomości oraz obsługi zgłoszeń kierowanych do Passibet, niezwiązanych z Twoją umową z Passibet jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu  podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Passibet obejmuje możliwość reagowania na kierowaną do Passibet komunikację;

w celu podjęcia na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Passibet lub wykonania umowy pomiędzy Tobą a Passibet, jeżeli w komunikacji wyrażasz chęć zawarcia ze Passibet umowy lub Twoja komunikacja dotyczy takiej umowy – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne dla zawarcia umowy, której chcesz być stroną lub realizacji umowy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit b) RODO;

w celu przedstawienia Ci informacji handlowych Passibet , jeżeli wyraźnie poprosisz o takie informacje komunikując się z Passibet – jako że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia, na Twoje żądanie, działań przed zwarciem umowy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy Passibet a podmiotem w imieniu którego działasz, utrzymania bieżących kontaktów biznesowych z takim podmiotem, a także w celu wykonywania umów z nim zawartych, w sytuacji, gdy kontaktujesz się z Passibet w cudzym imieniu – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Passibet obejmuje możliwość negocjowania i wykonywania umów oraz utrzymywania kontaktów biznesowych z osobami działającymi w imieniu innych przedsiębiorców;

w celu monitorowania jakości usług świadczonych przez Passibet  – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu  Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Passibet obejmuje możliwość pozyskiwania przez nas informacji w celu polepszania jakości naszych usług, w tym zwłaszcza jakości obsługi klienta;

w celu prowadzenia przez nas pomiarów, badań i analiz otrzymywanych zgłoszeń, w tym analiz statystycznych, dla potrzeb badania skuteczności i udoskonalania naszej działalności – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania i analizowania informacji w celu badania skuteczności oraz udoskonalania prowadzonej przez nas działalności;

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Passibet, jeżeli komunikacja dotyczy takiego obowiązku Passibet (np. w razie zgłoszeń reklamacyjnych lub zgłoszeń dotyczących danych osobowych) – jako że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO;

w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, lub zarządzania ryzykiem – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, a także zarządzanie ryzykiem naszej działalności;

w celu ustalenia oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, obrony stanowiska Passibet w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom – jako że przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Passibet podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f) RODO), przy czym wyjaśniamy, że prawnie uzasadniony interes Passibet polega na zapewnieniu możliwość ochrony praw i interesów Passibet przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków;

w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Passibet przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – jako że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Passibet jako administratorze danych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO.

 

Szanując prywatność Twoją i innych osób, do których możesz odwołać się podczas komunikacji z nami, prosimy abyś w zgłoszeniu podawał nam tylko dane niezbędne do obsługi sprawy, z którą się do nas zwracasz. Jeżeli zamierzasz podać nam cudze dane osobowe prosimy abyś wcześniej upewnił się czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania tych danych przez Passibet (np. taką podstawą może być zgoda osoby, której dane dotyczą na przekazanie tych danych Passibet w celu obsługi sprawy, z którą się do nas zwracasz) oraz czy osoba której dane dotyczą jest świadoma zasad przetwarzania danych osobowych przez Passibet określonych w niniejszej polityce.

W zależności od sposobu komunikacji podanie danych kontaktowych w postaci adresu korespondencyjnego, adresu email lub numeru telefonu jest niezbędne do otrzymania odpowiedzi Passibet a ich niepodanie uniemożliwia przekazanie takiej odpowiedzi, podanie pozostałych danych jest dobrowolne, aczkolwiek, w zależności od rodzaju sprawy, z którą się do nas zwracasz, niepodanie dalszych informacji może uniemożliwić dalszą obsługę lub wydłużyć jej proces.

 

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie w jakim jest to uzasadnione celem przetwarzania będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, audytorom, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta, podmiotom zajmującym się usługami w zakresie masowej wysyłki wiadomości, doradcom. Każdorazowo przekazanie danych, o których mowa w niniejszym akapicie odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia danych osobowych.

Jeżeli będzie to wymagane przez przepisy lub niezbędne w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy także przekazywać dane osobowe organom publicznym, w tym sądom, prokuraturze lub policji oraz profesjonalnym pełnomocnikom (podmioty te staną się w takiej sytuacji odrębnymi administratorami danych).

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących z nami podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres email, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności. Podmiot ten stanie się odrębnym administratorem Twoich danych.

Jeżeli zdecydujesz się na zamówienie produktów ze sklepu internetowego www.quicksept.com z dostawą pod wskazany adres lub do paczkomatu, bądź w sytuacji, gdy Passibet będzie wysyłał do Ciebie tradycyjną przesyłkę (np. list z odpowiedzią na Twoje zgłoszenie), Twoje dane, w zakresie niezbędnym do doręczenia przesyłki, zostaną przekazane Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej lub firmie obsługującej Paczkomaty, które to podmioty staną się odrębnymi administratorami tychże danych.

 

  1. OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla realizacji umowy, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania tejże umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wcześniej zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. Jeżeli będziemy mogli wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec Twoich praw, lub koniecznych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, obrony stanowiska Passibet w postępowaniach karnych, administracyjnych lub w sprawach o wykroczenie, a także przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom, będziemy je przetwarzać pomimo Twojego sprzeciwu.

 

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o zgodę podmiotu danych lub – w przypadku danych dzieci – w oparciu o zgodę przedstawiciela ustawowego podmiotu danych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody, przy czym w przypadku danych dzieci nie dłużej niż do osiągnięcia przez dziecko wieku 13 lat.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych lub RODO), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami, będziemy je przetwarzać przez okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń.

  1. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez  Passibet Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

Prawo do informacji, dostępu i kopii danych: Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, prawo uzyskania dostępu do tych danych, prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim informacji o celach przetwarzania danych osobowych, kategoriach danych, podmiotach, którym dane są ujawniane, okresie przechowywania danych, informacji przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych oraz o skardze do organu nadzorczego, o źródłach danych (gdy dane nie są zbierane bezpośrednio od Ciebie), a także prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania lub uzupełnienia: Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, gdy kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź gdy wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację; \ W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a także wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą;

Prawo do usunięcia: Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych: Masz prawo żądania usunięcia przez Passibet Twoich danych. Passibet musi zastosować się do Twojego żądania jeśli Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane, jeśli cofniesz swoją zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy do przetwarzania przez nas tych danych, jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu, zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych, przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, usunięcie Twoich danych jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;.

Prawo do przenoszenia danych: W sytuacji, gdy Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze), a także możesz nas poprosić o przesłanie Twoich danych innemu administratorowi, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe po stronie Passibet, jak i innego administratora;

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, bez konieczności jego uzasadniania;

Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie w uzasadnieniu tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem;

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Cofnięcie zgody na komunikację marketingową: W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową;

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w punkcie I dane kontaktowe. Informacje o sposobie rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych mogą być wskazane w stopce informacji handlowej w postaci wiadomości e-mail.

Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych właściwego ze względu na Twoje miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza postanowienia przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

  1. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług, dokonywanie przez Ciebie zakupów w sklepie internetowym www.quicksept.com, udzielenie odpowiedzi na korespondencję oraz obsługę spraw, z którymi się do nas zwracasz, lub wykonanie ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku składania zamówienia  – również adresy pocztowe) jest konieczne dla dokonania zakupu w sklepie internetowym.

Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania informacji handlowych uniemożliwi ich przesyłanie.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

Każdorazowo dane niezbędne do realizacji umowy, odpowiedzi na zgłoszenie lub wykonania przez nas obowiązku prawnego są oznaczone jako „obowiązkowe”, zaś ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy, udzielenie odpowiedzi lub wykonanie obowiązku prawnego. Podanie danych nieoznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

 

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaków specjalnych;

zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

korzystaniu z aktualnych programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów i programów szpiegujących;

korzystaniu wyłącznie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych oraz aktualizacji systemu operacyjnego Twojego komputera lub urządzenia mobilnego;

korzystaniu ze strony i sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych urządzeń końcowych (takich jak w szczególności komputery i tablety), na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie, a także z zaufanych sieci teleinformatycznych. Korzystanie z cudzych urządzeń końcowych a także niezaufanych sieci teleinformatycznych rodzi ryzyko przechwycenia przez osoby trzecie loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

niezwłocznej zmianie hasła, gdy podejrzewasz, że mogło utracić poufność;

zgłaszaniu zauważonych problemów lub niestandardowych sytuacji mogących zagrażać bezpieczeństwu informacji przy korzystaniu ze strony www.quicksept.com na adres kontakt@quicksept.com .

VIII. COOKIES 

Strona internetowa www.quicksept.com korzysta z tzw. cookies. Cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), które odwiedzana przez Ciebie strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.), z którego łączysz się ze stroną. Informacje zawarte w plikach typu cookies składają się z szeregu liter i cyfr. Pliki cookies mogą przechowywać dane osobowe. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie oferty zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Pliki cookies nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez dostawcę usług internetowych, który je utworzył.

Możesz zablokować instalowanie plików cookies na Twoim urządzeniu lub śledzenie przez takie pliki Twojej aktywności w Internecie poprzez zmianę ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku można spodziewać się ograniczonej prezentacji usług online i ograniczonych wskazówek dla użytkownika Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. W takim przypadku informacje w nich zawarte zostaną usunięte z Twojego urządzenia końcowego. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce. 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 12.05.2021 roku.

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.quicksept.com